profilpracodawcy.info

Grupy wydawnicze

Wydawnictwo Szkolne PWN wyodrębniło się ze struktury Wydawnictwa Naukowego PWN w 1997 roku. Specjalizuje się w wydawaniu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych dla wszystkich poziomów nauczania, w tym podręczników do języków obcych, multimediów oraz słowników szkolnych.

W 1998 roku PWN został właścicielem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, największego polskiego wydawcy literatury medycznej. Wydawnictwo wydaje książki dla całego środowiska medycznego - literaturę zawodową dla lekarzy, stomatologów, farmaceutów i średniego personelu medycznego, podręczniki akademickie i licencjackie oraz monografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, poradniki medyczne oraz materiały dydaktyczne.

W 1999 roku PWN kupił firmę Vulcan Media (wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa Naukowego PWN i spółki Vulcan). Spółka pod nową nazwą – pwn.pl zajmuje się produkcją i sprzedażą multimedialnych publikacji WN PWN. Obecnie o ofercie firmy pwn.pl znajduje się kilkadziesiąt publikacji: encyklopedii, słowników, atlasów, programów tłumaczących i kursów językowych.

Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o.
, rozpoczął działalność w maju 1999 r. Większościowym udziałowcem Spółki jest PWN Inwestycje Sp. z o.o., a Wydawnictwo Szkolne PWN ma w Azymucie 8% udziałów.

Od maja 2005 roku w strukturach PWN swoją działalność prowadzi Wydawnictwo MIKOM. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach informatycznych. W ofercie wydawnictwa znajdują się podstawowe książki z dziedziny informatyki, podręczniki akademickie i pomoce dydaktyczne, a także specjalistyczna literatura dla profesjonalistów.

Wydawnictwo Yurincom Inter powstało w 1997 roku po zakupie przez PWN części udziałów w wydawnictwie Yurincom Prawo i Informacja. Jest wiodącym ukraińskim wydawnictwem prawniczym, które publikuje książki i czasopisma o charakterze edukacyjnym, naukowym oraz przeznaczone dla profesjonalistów.

Carta Blanca to dynamicznie rozwijające się wydawnictwo, publikujące przede wszystkim atlasy, mapy, przewodniki turystyczne i albumy. Firma powstała w 2000 r., w październiku 2006 r. weszła w skład Grupy PWN. W ofercie wydawnictwa wyróżnia się seria „nawigatorów turystycznych” – publikacji stanowiących połączenie przewodnika i atlasu samochodowego. Firma świadczy również usługi z zakresu szeroko pojętej kartografii oraz edytorstwa

SuperMemo World sp. z o.o. weszła do grupy PWN w 2006 r., poprzez objęcie 50% udziałów w spółce przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Specjalizuje się w technologiach wspomagania nauki, obejmujących między innymi metody optymalizacji powtórek (spaced-repetition), technologie e-learningowe oraz analizę głosu do celów dydaktycznych i użytkowych. Spółka licencjonuje je innym podmiotom oraz wykorzystuje do publikacji własnych produktów edukacyjnych.

Głównym celem Poleng.pl sp. z o.o. jest pomoc w pokonaniu bariery językowej między językiem polskim a językami obcymi. Firma tworzy oprogramowania tłumaczące komputerowo (bez udziału człowieka) teksty z języka polskiego i na język polski (system Translatica). Przygotowuje również system wspomagający pracę tłumacza ludzkiego (typu translator's workbench). Poleng świadczy też usługi tłumaczenia ludzkiego. Firma opracowuje także słowniki i słowniczki wielojęzyczne.
Polityka Prywatności